VÄLJ SPRÅK:

Riktlinjer för provöversättningar: Så bedömer du översättningskvaliteten

Varför en provöversättning inte alltid är den bästa metoden.


Det finns vissa standardprocesser som alla leverantörer av språktjänster följer för att leverera översättningar av högsta kvalitet till kunderna. Tyvärr är det ofta inte möjligt att följa dessa processer vid en provöversättning. Som köpare av översättningar är det viktigt att du känner till hur du kan säkerställa översättningskvaliteten på andra sätt. Då kan du spara tid, minimera riskerna och i slutändan utveckla bättre processer för hur du väljer översättningsföretag.

Provöversättningar bryter mot alla regler.


Först och främst är det viktigt att du som kund är tydlig med varför du vill att ett professionellt översättningsföretag ska göra en provöversättning.

  • Är det för att testa företagets förmåga att leverera snabbt?
  • Är det för att testa företagets förmåga att kommunicera med dig?
  • Är det för att kontrollera företagets processer? Är det för att bedöma slutproduktens kvalitet?


Ingen av dessa faktorer går att bedöma på ett effektivt sätt med en provöversättning eftersom det inte går att följa viktiga steg i den normala processen och man har inte tillgång till relevant dokumentation. Här följer några exempel:

Terminologi


En viktig komponent för att kunna göra översättningar av hög kvalitet är att ha tillgång till en ordlista med terminologi på målspråket. Detta är särskilt viktigt när det gäller komplicerade områden som spel, medicin och juridik. Den normala processen är att införskaffa en ordlista (om det finns) eller att ta fram en ordlista och skicka den till kunden för granskning och godkännande innan den faktiska översättningen påbörjas. För de flesta provöversättningar finns inte sådana ordlistor, och det finns heller inte tid att skapa dem.

Språkliga riktlinjer


Språkliga riktlinjer för översättning innehåller regler för ton, terminologi, interpunktionsregler, meningsstruktur, format för datum, tid och tal osv. Även om kunden bara har språkliga riktlinjer på engelska kan det vara en bra början. Med utgångspunkt från denna kan leverantören av språktjänster tillsammans med kunden utveckla språkliga riktlinjer för andra språk. Vid provöversättningar finns det sällan språkliga riktlinjer att tillgå.

Utbildning


För översättare är det viktigt att ha utbildning i produkterna som ska översättas, särskilt om det gäller programvara, maskinvara eller medicinsk utrustning. De företag som får de bästa översättningarna investerar i utbildning av leverantörens översättare. Vid provöversättningar får översättarna sällan relevant utbildning.

Frågor


Under en normal översättningsprocess brukar översättarna ställa frågor om källtexten för att vara säkra på att de har förstått innehållet rätt. Kunden förtydligar termer, innebörd, syfte och så vidare, så att översättarna vid behov kan revidera sitt arbete. (Alla översättare får också ta del av dessa förtydliganden.) Vid en provöversättning förekommer det sällan sådana frågor och svar, vilket innebär att översättarna får gissa och hoppas att de har förstått innehållet rätt.

Ämnesexperter/resurser


För att kunna leverera översättningar av hög kvalitet letar leverantörerna av språktjänster reda på översättare som är ämnesexperter inom olika områden, till exempel medicin, ekonomi och IT. Det är hög efterfrågan på sådana experter. De bokas ofta lång tid i förväg till projekten för att säkerställa att rätt översättare arbetar med rätt kunder. Många översättningsleverantörer har en stor databas med översättare som är kategoriserade utifrån ämnesexpertis. Vid provöversättningar förutsätts det att de bästa resurserna kan anlitas ”på begäran”. Dessa resurser måste då tas från andra betalda projekt för att ta hand om en provöversättning som måste levereras snabbt, vilket bryter mot alla regler. Ironiskt nog kommer de flesta provöversättningar från kunder som har specialiserat innehåll, det vill säga innehåll som är mycket svårt att översätta i en testsituation.

Tid


Kunderna begär ofta att provöversättningar ska utföras på 2–3 dagar. Inte de bästa förutsättningarna för att kunna följa den optimala processen. Vanligtvis hoppar man över introduktioner och annat informationsutbyte, liksom frågor och svar – som tidigare nämnts – mellan översättare och kund. Det är i princip omöjligt att anlita rätt resurser med så kort varsel och när översättningarna ska vara klara direkt. Vid en etablerad relation har leverantören ofta dock rätt resurser på plats som snabbt kan sätta igång.

Vad är då lösningen? Hur kan en kund bedöma kvaliteten hos en leverantör av språktjänster? Det här är vad vi brukar rekommendera.

Fem sätt att bedöma översättningskvaliteten (utan en provöversättning)


1. Be om exempel på översättningar de har gjort för liknande kunder.


Genom att visa upp material som de redan har översatt inom kundens område – och som har utförts enligt leverantörens processer – kan en kund få en mer realistisk bild av kvaliteten och bedöma leverantörens arbete.

2. Ta reda på mer om leverantörens processer och projekthantering.


Har leverantören av språktjänster dokumenterade processer för projektstart, kvalitetssäkring och projektmetodik? Följer de sina egna processer? Hur kontrollerar deras projektledare kvaliteten?

3. Var tydlig med vad du förväntar dig.


Säkerställ att leverantören förstår vilka resurser du anser behövs för projektet, och be leverantören beskriva hur de planerar att uppfylla dina krav.

4. Genomför ett litet, men betalt, pilotprojekt.


Om du anser att det är viktigt att leverantörens arbete bedöms i ett verkligt projekt kan du börja med ett litet. Du kan begränsa den tid och de kostnader som krävs för bedömningen genom att endast välja ut två leverantörer som får genomföra pilotprojektet. Du kan låta leverantörerna utföra översättningar som du verkligen kommer att använda, så att du inte betalar för något i onödan eller göra om något som redan är översatt.

5. Be leverantören visa exempel på sin översättningskvalitet.

En bra leverantör av språktjänster kan visa exempel på hur de skapar effektiva och professionella översättningar av högsta kvalitet, och hur de upprätthåller kvaliteten.

Vill du veta mer eller starta ett projekt? Lionbridge har ett enormt nätverk av ämnesexperter med olika modersmål som kan hjälpa dig översätta innehåll på över 350 språk. Kontakta oss i dag.

linkedin sharing button
  • #blog_posts
  • #translation_localization

Lionbridge
AUTHOR
Lionbridge