VÄLJ SPRÅK:

Översättnings- och lokaliseringstjänster för flerspråkiga webbplatser

På vilka sätt är de olika? Vilken tjänst behöver du?

Termerna webbplatsöversättning och webbplatslokalisering används ofta för att uttrycka samma sak, så det är inte ovanligt att marknadsförare och andra inte är medvetna om skillnaderna. Att förstå skillnaden mellan dessa likartade termer, processer och tjänster gynnar inte bara dina kunskaper om branschen. Det blir också lättare för dig (och ditt varumärke) att mer effektivt och lönsamt utöka den globala räckvidden.

 

För att förstå hur skillnaden mellan tjänster för översättning och lokalisering av webbplatser skiljer sig åt börjar vi med att definiera skillnaden mellan översättning och lokalisering.

Skillnaden mellan översättning och lokalisering

Webbplatsöversättning

Webbplatsöversättning handlar om att byta ut en ursprunglig språkversion (källspråket) av webbinnehåll, till exempel text, multimedia, e-böcker eller appar, mot ett annat språk (målspråket). Det sker genom att man byter ut orden på ett språk mot ett annat – i sitt sammanhang.

Webbplatslokalisering

Webbplatslokalisering är en mer specialiserad process där webbinnehållet anpassas för regional – eller lokal – användning. Webbplatslokalisering handlar om att modifiera källspråket och andra element på webbplatsen så att de passar kundens kulturella preferenser på målspråket.

Vill du överbrygga språkbarriärer eller anpassa och finjustera budskap?

Primitiva översättningar kan ofta förlora sin innebörd eller bli otydliga. Så kan det till exempel bli om maskinöversättningar inte följs av en professionell redigeringsprocess. Men även om en erfaren språkexpert översätter källspråket på en webbplats kan de kulturella och tekniska nyanser som krävs för att få genomslag på en ny marknad saknas.

 

En global webbsidas kvalitet och effektivitet hänger inte bara på själva översättningsprocessen. För att säkerställa kvaliteten för kundupplevelsen tillämpar de ledande globala varumärkena en lokaliseringsstrategi som anpassar onlinetillgångarna efter regionen. Webbplatsöversättning är alltså ett enkelt verktyg för att överbrygga språkbarriärer. Men med webbplatslokalisering kan du anpassa budskapet utifrån de kulturella, funktionella och språkliga förväntningar som finns på dina globala marknader.

Uppfylla kulturella och funktionella förväntningar

Enligt Dr. Nitish Singh, Associate Professor för International Business vid Saint Louis University, måste ett företag anpassa – eller lokalisera – sitt innehåll på webbplatser och digitala medier för att lyckas i dagens globala ekonomi och få gehör internationellt. ”Från ett brett marknadsföringsperspektiv innebär lokalisering i princip att marknadserbjudandet anpassas så att det uppfyller slutanvändarnas förväntningar”, menar Singh. (Singh, 2015, sid. 7)*

 

Exempel på kulturellt innehåll:


  • färg, former, storlekar, stilar

  • bilder, ikoner, grafik

  • sociala koder som humor, etikettsregler, ritualer, myter, symboler

  • samhällsvärderingar, makt, relationer, övertygelser

Exempel på funktionellt innehåll:


  • datum- och tidsformat, telefonnummer och kontaktinformation

  • vikt, mått, geografiska referenser

  • språk och lingvistiskt innehåll, produktbeskrivningar, recensioner

Föra ut en lokal idé på en global marknad

En del lokaliseringsexperter anpassar inte bara webbinnehållet till preferenserna på en nationell eller regional marknad. I en del fall omformuleras – via "transkreation” (kreativ översättning) – budskapen i annons- och marknadsföringskampanjerna för att göra dem mer kulturellt tilltalande på lokala marknader. På så sätt undviks även pinsamheter eller till och med stötande innehåll.

 

Share a Coke campaign-localization

 

Ett exempel på transkreation är Coca-Cola-kampanjen ”Share a Coke”. Sedan den lanserades i Australien 2011 har Coca-Cola tryckt 150 vanliga förnamn på sina produkter (och använt detta i sin marknadsföring i olika medier) och kampanjen har blivit en global succé. Coke behövde dock anpassa genomförandet för att kunna nå ut globalt.

I Kina, till exempel, användes smeknamn som ”klasskamrat” och ”kompis” i stället för förnamn. På så sätt respekterade man på vilket sätt deras kinesiska kunder använder förnamn, men bevarade samtidigt kampanjens vänskapliga attityd utan att gå över en viktig kulturell gräns.

Välja översättnings- och lokaliseringsmetoder utifrån innehållstyp

Översättning och lokalisering av webbplatser skiljer sig åt på en taktisk nivå. En enkel översättning kanske räcker för en del innehållstyper på vissa marknader. Men lokalisering krävs oftast för emotionellt och kreativt marknadsmaterial, så att det tydligt tilltalar en lokal målgrupp.

 

Din webbplats innehåller förmodligen olika typer av innehåll, från marknadsföringstexter till juridisk och teknisk information och användargenererat innehåll från forum. Av effektivitets- och kostnadsskäl bör du kartlägga dessa, så att du kan välja de lämpligaste översättnings- eller lokaliseringsmetoderna.

I allmänhet är det enklare att välja vad som passar bäst om du utgår från målgrupperna och innehållets karaktär och syfte. Andra parametrar kan vara volym, uppdateringsfrekvens, livslängd och budgetbegränsningar. Beroende på vad din leverantör av språktjänster (LSP) erbjuder har du flera alternativ. När du fattar dessa beslut kan det vara bra att rådgöra med ett professionellt översättningsföretag med lång erfarenhet som erbjuder en mängd olika tjänster och lösningar.

Effektivisera översättning och lokalisering av webbplatser

Med rätt planering, en fokuserad strategi för webbplatslokalisering – och en erfaren leverantör av språktjänster som samarbetspartner som kan hjälpa er genomföra strategin – kan er leverantör av översättnings- och lokaliseringstjänster smidigt leverera projekt. Men utan ordentliga förberedelser kan lokaliseringsprocessen bli tidsödande och dyr för företaget.

Genom att följa branschens bästa metoder kan du göra projekten enklare, komma ut på marknaden snabbare, kontrollera kostnaderna och säkerställa kvaliteten i det lokaliserade innehållet på alla dina globala marknader.

*Från ”Cultural Customization of Digital Media: An Imperative”, The Definitive Guide to Website Translation, Lionbridge Technologies. Ursprungligen publicerad på BrandQuarterly.com

linkedin sharing button
  • #blog_posts
  • #translation_localization

Lionbridge
FÖRFATTARE
Lionbridge