VÄLJ SPRÅK:

A cityscape

Använd lingvistisk AI som Smart Content™ för att förbättra innehåll på bred front

Så använder du lingvistisk AI för att utforma intressant innehåll av hög kvalitet som ger dig en fördel gentemot konkurrenterna

Innehåll är en strategisk tillgång. Företag kan använda det för att bygga upp personliga och varaktiga relationer med sina kunder som slår konkurrensen. Det är otroligt viktigt att ditt innehåll blir rätt. På digitaliserade marknader måste alla kommunikationspunkter – såväl e-postmeddelanden som landningssidor och andra former av marknadsföringsmaterial – bestå av aktuellt innehåll som är i linje med varumärkesrösten och tilltalande för kunden.

Det är svårt att skapa effektivt innehåll på ett språk. Och det blir ännu svårare när företag bedriver verksamhet på flera marknader och behöver kommunicera på olika språk för att nå många målgrupper. Det är svårt, men inte omöjligt, att bygga innehållsmotorer som tillgodoser de här behoven. Tack vare framgångsrika innehållsmotorer kan företag dessutom skala upp vid behov för att hantera ännu fler språk. Lingvistisk artificiell intelligens (AI) är en revolutionerande teknik som hjälper dig att uppnå de här målen. Lionbridges Smart Content -erbjudande ger företag möjlighet att utnyttja lingvistisk AI.


Hur kan AI hjälpa dig att skriva bättre innehåll?

Lingvistisk AI som Smart Content förbättrar innehåll på sätt som handlar om mycket mer än bara skiljetecken och stavningskontroll. Den kan tillhandahålla användbar information om sammanhanget kring innehåll. Hit räknas information om domän, ämnesområde, stil, komplexitet och mycket mer. Den här sortens information är väldigt användbar när du ska automatisera företagets innehållsstrategi. Dessutom får skapare av innehåll tillgång till viktiga ledtrådar, som hjälper dem att snabbare leverera effektivt innehåll.

För att illustrera hur lingvistisk AI fungerar kan vi ta Lionbridges Smart Content-erbjudande som exempel. Tekniken kan bedöma innehållets läsbarhet och upptäcka problem som icke-inkluderande språk tidigt i innehållets livscykel. På så sätt får skapare av innehåll chansen att lösa sådana problem redan i ett tidigt stadie. Därmed kan de undvika kritiska misstag, förkorta granskningsprocessen och minska eller helt ducka för hetsiga diskussioner med lokala dotterbolag. Viktigast av allt är att man med teknikens hjälp kan utforma mer inkluderande budskap som talar med företagets varumärkesröst.

Förbättrat innehåll för med sig flera fördelar: De tas emot bättre av kunderna, undanröjer hinder i lokaliseringsprocessen, förkortar ledtiderna och sänker kostnaderna. På så sätt kan innehållsteamen fokusera på att få ut mer innehåll till kunderna. Fördelarna med lingvistisk AI ökar ju mer konsekvent ett företag använder lingvistisk AI i innehållets livscykler.

Vad mer kan lingvistisk AI användas till?

Lingvistisk AI som Smart Content kan även användas för att styra innehåll. Tekniken kan upptäcka problem på alla stadier i innehållets livscykel. Därmed kan du förhindra att kritiska språkproblem får negativ inverkan på kundens digitala upplevelser och ditt varumärke.

Tack vare maskininlärning kan lingvistisk AI se till att språket är korrekt och upptäcka nya problem när mer innehåll skickas igenom. Fram tills nu har endast professionella korrekturläsare kunnat erbjuda den här sortens tjänst. Lingvistisk AI kan automatiskt upptäcka problem på alla stadier i innehållets livscykel, vilket ger varumärken möjlighet att skala upp innehållshanteringen utan att öka kostnaderna eller kompromissa om kvaliteten.

Sofistikerade innehållsföretag som Lionbridge kan använda ytterligare metadata på sina lokaliseringsplattformar för att fatta smarta beslut om arbetsflöden och allokering. På så sätt ser man till att allt material behandlas optimalt och tilldelas den mest lämpliga språkexperten.


A person typing on a laptop

Hur påverkar AI innehållets livscykler och hjälper företag att växa?

AI har stor inverkan på innehållets livscykel under samtliga stadier. Det innebär att antalet språkliga fel minskar, samtidigt som kunderna blir nöjdare och sökmotoroptimeringen förbättras. Det är enklare att läsa innehåll av hög kvalitet, så målgrupperna engageras mer effektivt. Du kommer att märka att studsfrekvenserna minskar och att besökare tillbringar mer tid på dina sidor. I slutändan blir resultatet högre konverteringsfrekvenser. Alla de här fördelarna utgör en grund för verksamhetens tillväxt.

När företag gör lingvistisk AI till en del av sin innehållsstrategi kan de skala upp snabbare och samtidigt hålla ett öga på kostnaderna. På så sätt kan de nå fler kunder på fler språk och marknader.

Det är enklare än någonsin att integrera AI i valfri innehållsmotor, men företag behöver tänka på vissa aspekter när de väljer rätt lösning till sin verksamhet:

 • Anslutning – Ta reda på om det är enkelt att ansluta AI till företagets system för innehållshantering eller andra platser där innehållet finns. Enkelt uttryckt behöver lösningen kunna extrahera innehållet från det ursprungliga systemet, ansluta det till rätt plats för behandling och sedan skicka tillbaka det till det ursprungliga systemet smidigt och lätt. Läs mer om vår syn på anslutning via plattformen Lionbridge Language Cloud.
   
 • Data för att träna AI – Undersök lösningens datalager. AI kan aldrig bli bättre än de data den bygger på. Ju större datalager, desto bättre tränade blir AI-motorerna. Dessutom måste data om varumärket, till exempel specifik terminologi, ordlistor och språkliga riktlinjer, användas för att lära AI hur företagets unika varumärkesröst låter. Lionbridge kan erbjuda förstklassig AI-träning, eftersom vi har ett noggrant sammanställt språkdatalager som är marknadens största.
   
 • Skalbarhet – Ta reda på om lösningen har en modern lokaliseringsplattform som kan skalas upp och ner och anpassas efter dina behov. Innehålls- och lokaliseringsplattformar behöver anpassas och erbjuda stöd när du skalar upp och innehållsteamen producerar mer material.
   
 • Tillgång till de bästa översättarna – Ta reda på vem som ska arbeta med innehållet. AI hjälper till att automatisera många rutinarbeten, men innehållet kommer verkligen imponera när AI kombineras med en förstklassig språkcommunity. Våra medlemmar erbjuder förstklassiga resultat för alla språk och innehållstyper.

A woman looking at a tablet

Varför kan AI inte leverera förstklassiga resultat på egen hand?

Det kan vara frestande att förlita sig helt och hållet på AI, med tanke på att tekniken förbättrar innehållets livscykel. Den här metoden kan fungera bra för innehållsströmmar med låg synlighet eller mindre betydelse. Du uppnår emellertid bäst resultat genom att kombinera AI-automatisering med manuell övervakning. AI automatiserar rutinarbeten, medan ämnesexperter och korrekturläsare lägger sista handen vid innehållet. De här proffsen tillför exakt den språkliga finess som krävs för att tilltala dina målgrupper.

AI är nödvändigt för att automatisera monotona och oväsentliga uppgifter och ge översättare möjlighet att använda sin tid och kompetens där den verkligen gör nytta. AI riktar fokus mot processen och flyttar uppmärksamheten till de områden där den bäst behövs. På så sätt går arbetet snabbare och teamen kan hantera större innehållsvolymer.

Hur kan du lokalisera allt med Smart Content?

Ända sedan lokalisering började användas har företag tvingats prioritera innehåll för att hålla sig inom budgetramarna. Det innebär att de har varit tvungna att kompromissa om sin innehållsstrategi. De senaste åren har vi dock uppnått enorma framsteg inom lingvistisk AI, framför allt när det gäller generering av naturligt språk (NLG) och maskinöversättning (MT). För första gången har företag tillgång till en komplett verktygslåda med innehållstekniker. Det innebär att de kan skala upp sina innehållsmotorer utan att drabbas av stora kostnader och uppnå sådant som var otänkbart för bara några år sedan.

I stället för att behöva välja ut vilket innehåll som ska lokaliseras kan företagen faktiskt lokalisera allt. ALLT. Lingvistisk AI som Smart Content gör ditt innehåll fokuserat och konsekvent med varumärket. Därmed fungerar samarbetet bättre mellan de team som skapar innehåll och de som lokaliserar det – och innehåll kommer snabbare ut till användarna. Det är enklare än någonsin att ge sig in på nya marknader och få fotfäste där innan du behöver fatta beslut om stora investeringar. Maskinöversättningstekniken blir bättre år för år och förändrar därmed kostnadsekvationen för lokalisering. Samtidigt kan företag få ut mer innehåll på marknaden än någonsin tidigare.

I dag tvingas företag hantera starka marknadskrafter som gör kunderna ännu mer sofistikerade och krävande i sitt köpbeteende. Kunderna förväntar sig förstklassiga, perfekta och enhetliga digitala upplevelser i alla kanaler. De vill ha konsekventa upplevelser när de interagerar med varumärken – oavsett om upplevelsen sker via en app, webbplats eller supportchatt, med en människa eller i en butik. I dagens digitaliserade och hyperanslutna värld är förstklassiga kundupplevelser inte längre ett val för företagen, utan ett måste för att uppnå hållbar tillväxt.

Företagen behöver hitta sätt att anpassa innehållet till mer väldefinierade målgrupper, i fler kanaler och på fler marknader och språk. Det innebär att man måste skapa innehåll i stor skala och samtidigt behålla kvaliteten och en konsekvent varumärkesröst. De här kraven skapar oundvikligen ökad press på lokalisering av äldre innehåll, liksom processer och teknik för att skapa nytt innehåll. Det gamla sättet att göra saker och ting gör det svårare att sätta fart på innehållet. Genom att införliva Smart Content i innehållslivscykler kan du minska pressen och få möjlighet att skala upp dina innehållsmotorer.

Hör av dig

Vill du veta mer om hur du kan dra nytta av Smart Content? Hör av dig till oss.

linkedin sharing button
 • #technology
 • #blog_posts
 • #translation_localization

Kajetan Malinowski med Janette Mandell
FÖRFATTARE
Kajetan Malinowski med Janette Mandell