VÄLJ SPRÅK:

Grunderna i att bli global: Tio viktiga tips att tänka på

Del 10 i vår serie om att bli global

Detta är den sista delen av tio i bloggserien om att ”bli global”. Under de senaste tio veckorna har vi delat med oss av tips och knep som vi har samlat på oss under mer än 20 år i branschen. Idag: våra tio viktigaste tips att tänka på när man ska bli global.

1 På dagens marknad innebär globalisering personlig anpassning till kunden.


Vilket är det bästa sättet att bli global? Bli lokal. Genom att anpassa innehållet efter kundernas behov kan du göra intryck på vilken ny marknad som helst.

2 Tekniken förändrar spelplanen.


Vem som helst med en webbplats har möjlighet att lägga ut innehåll som kan ses av hela världen. Du måste skilja dig från mängden på den ständigt växande globala marknaden.

3 Börja med att göra en konkurrensanalys.


Lär dig av andras framgångar och misslyckanden. Var effektiv och utnyttja det arbete som konkurrerande företag har gjort före dig.

4 Investera tid i att analysera.


Underskatta inte webbplatsanalyser: information om kunddemografi, språkpreferenser och övergivningsfrekvens är alla kraftfulla analyser som ger insikt på marknader som du redan når ut till.

5 När du har en värld full av potentiella målmarknader framför dig börjar du med vad du redan har.


Titta på vem som interagerar med din webbplats. Även innan du har utfört någon omfattande lokalisering kan du ha fångat vissa utländska marknaders intresse. De här länderna och språken är de första du ska rikta in dig på i globaliseringsarbetet.

6 Globalisering utförs olika på olika företag.


Beroende på vilka målsättningar ditt företag har kan det behövas en bredare eller smalare global strategi. Lokalisering för etthundra globala marknader kräver en annan strategi än för en specifik region.

7 Att skapa en SEO-strategi fungerar inte likadant på alla språk.


Din flerspråkiga SEO-strategi bör återspegla den språkliga och kulturella mångfalden på varje ny marknad du går in på.

8 Utforma din lokaliseringsstrategi först – inte i efterhand.


Företag bör planera för översättning innan de blir globala. Kunder köper inte något de inte förstår. 55 procent av internationella kunder vägrar att köpa från webbplatser som inte finns på deras språk. Innan du lanserar något på en ny marknad bör du förbereda lokalisering inte bara för webbplatser, utan även för marknadsföringsmaterial och annat innehåll som kunderna läser.

9 Lokalisera även engelskan.


Till och med när du och din målmarknad talar samma språk behöver du lokalisera. Tonfall, ordval och preferenser när det gäller digitalt medium är olika från marknad till marknad.

10 Bygg broar, inte hinder.


Globalisering är en möjlighet att bygga broar mellan samhällen och skapa relationer. Omfamna ditt globala medborgarskap och ta nästa kliv framåt.

 

Få fler tips genom att ladda ned vårt faktablad om grunderna i att bli global

Del 1: Grunderna i att bli global: Vad innebär det att ”bli global”?

Del 2: Grunderna i att bli global: En webbplats räcker inte

Del 3: Grunderna i att bli global: Ordlista

Del 4: Grunderna i att bli global: Vart är det ni vill komma?

Del 5: Grunderna i att bli global: Hur din konkurrent kan bli din bästa resurs

Del 6: Grunderna i att bli global: Optimera din SEO-strategi

Del 7: Grunderna i att bli global: Vad är en lokaliseringsstrategi (och när behövs den)?

Del 8: Grunderna i att bli global: Skapa en lokaliseringsstrategi

linkedin sharing button
  • #blog_posts
  • #translation_localization

Sophia Eakins
FÖRFATTARE
Sophia Eakins