VÄLJ SPRÅK:

Two women in business attire walking side-by-side

Använd språktjänster för resebranschen för att nå ut till globala resenärer

Tre tips baserade på aktuella resetrender som hjälper dig att knyta genuina kontakter

Resandet är tillbaka.

Nu när den värsta biten av covid-19-pandemin ligger bakom oss i större delen av världen vill allt fler människor ut och resa igen och upptäcka nya resmål.

Vi visade hur översättning kunde hjälpa resebranschen när pandemin klingade av. Under den här perioden var det avgörande för turistindustrin att få resenärer att känna sig trygga igen. De behövde förse globala resenärer med viktig information på deras modersmål, via professionella översättningstjänster.

Till exempel:

 • Hotellföretag kunde lugna resenärer kring säkerheten genom att berätta om extrainsatser för att desinficera rummen.
 • Ansvariga för besöksnäringen kunde förbereda besökare bättre och undvika besvär genom att tydligt informera om landets särskilda regler, exempelvis vaccinationskrav.

Även om det är viktigt att tillhandahålla information om säkerhet och logistik behöver rese-, hotell- och restaurangföretag göra mer för att fånga potentiella resenärers intresse nu när vi inleder en ny fas för resandet. Under den här fasen – som påverkas av resmönstren före pandemin – är det otroligt viktigt att resevarumärken skapar innehåll på flera språk som verkligen tilltalar globala resenärer. Språktjänster för varumärken inom resor, hotell och restaurang kan bidra till det här målet.

Hur går det för resandet 2023?

Om du arbetade i resebranschen eller inom hotell och restaurang när covid-19-pandemin var som mest omfattande, vet du hur förödande pandemin var för turistindustrin. Det internationella resandet stannade nästan av helt. Hotellrum stod tomma. Turistattraktioner stängde. Det var verkligen en bedrövlig tid. Lyckligtvis har resandet tagit fart igen, vilket följande prognoser och statistik från Squaremouth, ett teknikföretag inom reseförsäkringar, visar:

 • Under 2023 förväntas det internationella resandet återgå till nivåerna före pandemin
 • Äldre personer började resa i samma utsträckning som före pandemin när vi inledde 2023
 • Resenärer ser ut att spendera över 25 procent mer på resor än före 2019

U.S. Travel Association målar upp en liknande bild. De uppger att reseutgifterna i februari 2023 var fem procent högre än under 2019 och nio procent högre än 2022. Organisationen säger också att amerikanernas intresse för fritidsresor är rekordstort.

Alla de här siffrorna är goda nyheter om du jobbar i rese-, hotell- eller restaurangbranschen. Men hur gör du för att stå ut från konkurrensen och locka turister att besöka just ditt resmål? Se din turistattraktion? Åka på din rundtur? Flyga med ditt flygbolag? Hyra din bil? Övernatta på ditt hotell? Äta på din restaurang ... och så vidare?

Ditt hemliga vapen är fortfarande din förmåga att erbjuda potentiella kunder innehåll som tilltalar dem, oavsett varifrån de kommer och vilket språk de talar.

Använd våra tre tips – som bygger på aktuella resetrender – för att nå ut till globala resenärer.

Karta med geometriskt mönster som delar in den i områden

Tips 1 – Lär känna resenärer och deras aktuella behov

Fritidsresenärer

Fritidsresenärer efterfrågar nya och autentiska upplevelser mer än någonsin.

Är ditt resmål ganska okänt? Eller har det varit med i en film eller tv-serie? (Nu tänker vi på dig, tv-serien White Lotus, med spektakulära vyer från Maui och Sicilien.) Eller erbjuder du en fridfull spaupplevelse i en klass för sig?

Tur för dig. Detta är några av de saker som fritidsresenärer just nu efterfrågar under inbokade semestrar för 2023, enligt American Express Travel 2023 Global Travel Trends Report. Efter den intetsägande tillvaro vi alla tvingades genomlida på grund av pandemin längtar folk efter minnesvärda upplevelser. De vill ha spänning. De vill ha äkthet. De vill ha förnyelse.

En intressant detalj i American Express rapport är att de flesta resenärer uppger att de gärna vill stötta lokala företag. Hela 69 procent av svarspersonerna säger att de skulle spendera mer om de visste att det gynnade lokalbefolkningen. Samtidigt ansåg 88 procent av dem som svarade på undersökningen att äkta upplevelser handlade om att äta eller handla hos ett lokalt småföretag.

Vilka lärdomar kan vi dra av detta? Innehåll som framhäver dina unika särdrag för att tillgodose behoven hos dagens fritidsresenärer är en vinnande strategi. Skapa lämpliga budskap till turister och använd professionell översättning för att riva barriärer på alla målspråk och göra ditt innehåll tillgängligt världen över.

Affärs- och nöjesresenärer

Pandemin har en gång för alla förändrat vårt sätt att leva och arbeta. Resebranschens nyhetswebbplats Skift berättar om hur vanligt det har blivit med så kallade ”bleisure”-resenärer, alltså resenärer som blandar affärer och nöjen. Bland webbplatsens rön:

 • Kombinerade resor till ett uppskattat värde av 495,5 miljarder USD under 2022
 • Affärsresor som omfattade helger ökade från 33 procent 2021 till 38 procent 2022.

Dessutom kommer medarbetare förmodligen få arbeta var de vill även i framtiden. En studie utförd av Upwork uppskattar att 22 procent av alla anställda i USA – 36,2 miljoner medarbetare – kommer att jobba på distans senast år 2025.

Statistiken är ett övertygande argument för omfattande resemarknadsföring till bleisure-resenären. Och precis som du utformar budskap som talar direkt till fritidsresenärer, ska du finslipa innehållet för att försäkra bleisure-resenärer från hela världen om att ditt erbjudande tillgodoser deras behov.

Om så är lämpligt kan du berätta om ställets stabila Wi-Fi, nyinredda arbetsplatser eller hemtrevliga bekvämligheter som tilltalar distansarbetare som tänker stanna en längre tid på resmålet. Du kan göra innehållet tillgängligt för globala turister med hjälp av språktjänster för resebranschen.

Använd våra språktjänster för att dra nytta av trender i resebranschen

Nyanserade budskap som direkt bemöter målgruppens frågor och oro är ett krav, men det är lika viktigt att ditt budskap till globala målgrupper formuleras på deras modersmål.

En undersökning med 8 709 konsumenter i 29 länder visade följande:

 • 65 procent av alla konsumenter föredrar att köpa en produkt när innehållet är på deras eget språk, även om texten innehåller en del fel
 • 66 procent av alla användare aktiverar maskinöversättning (MT) på internet när de bedömer produkter som är tillgängliga på andra språk
 • 40 procent av alla konsumenter skulle inte köpa produkter som presenteras på andra språk

(Källa: ”Can’t Read Won’t Buy — B2C”, CSA Research, juni 2020)

Du kan använda språktjänster för resebranschen för att översätta innehåll till flera språk. Beroende på hur dina behov ser ut kan du också gå ett steg längre och använda transkreationstjänster.

Vid transkreation anpassar erfarna översättare ett budskap på ett språk för att göra det kulturellt lämpligt för en annan målgrupp. Istället för att översätta innehållet ord för ord kanske språkexperten skriver en helt ny text anpassad för den specifika marknaden, som stämmer överens med originaltextens stil, ton och känsla. Även om transkreation vanligtvis kostar mer än översättning kan kostnaden minskas genom att lägga till automatiserad översättning eller maskinöversättning (MT) i arbetsflödet. MT efterredigeras då vid behov.

Professionella språktjänstleverantörer (LSP), som Lionbridge, kan översätta och transkreera innehåll och sänka kostnaden genom att integrera maskinöversättning.

Tips 2 – Använd videomarknadsföring

Den webbaserade affärstidskriften Travel Market Report – och flera andra källor i resebranschen – understryker vikten av video för att öka försäljningen i resebranschen.

Video är faktiskt en oumbärlig strategi, eftersom den får tittarna att känna att de nästan är på platsen eller upplever servicen. Video kan hjälpa dig att nå potentiella kunder på ett sätt som du aldrig kan åstadkomma med bara ord. Video kan hjälpa dig att locka mer trafik till din webbplats och höja intäkterna.

Aktuella studier visar tydligt varför video är en så viktig strategisk tillgång, framför allt för företag i rese-, hotell- och restaurangbranschen:

 • Ungefär 40 procent av alla resenärer över 30 år föredrar att använda TikTok i stället för Google när de tittar på resor, enligt Skift.
 • Onlinevideo är en viktig faktor under alla steg för en resenär i Asien-Stillahavsregionen – drömma, planera, boka, organisera, åka och dela – enligt en Think with Google-konsumentundersökning som genomfördes i samarbete med dataanalys- och varumärkeskonsultföretaget Kantar Group.
 • 53 procent av alla generation Z-resenärer i Asien-Stillahavsregionen vänder sig specifikt till YouTube, enligt samma undersökning.
 • 46 procent av svarspersonerna i studien uppgav att de skulle vara mer benägna att besöka ett nytt resmål efter ett virtuellt besök. Det innebär att virtuell verklighet (VR) är en av de största resetrenderna för 2023, enligt programvaruföretaget eviivo.

Tycker du att videoproduktion är för dyrt? Det finns många alternativ för stora och små plånböcker. I dag är det mer kostnadseffektivt än någonsin att producera enkla videor. Ta din smartphone och sätt igång. Men glöm inte att tillgodose behoven hos dina globala målgrupper. Om du investerar lite mer i din video blir det betydligt lättare att knyta starka band till potentiella kunder över hela världen.

Använd våra språktjänster för att dra nytta av videotrenden

Du kan utöka videons räckvidd till en global publik med lokaliseringstjänster för ljud och video som hjälper dig att tillgodose målmarknadens kulturella preferenser. Varför bör du lokalisera videoinnehåll? Då får du ut mesta möjliga av dina tillgångar och når människor du annars hade missat.

Använd följande metoder för att maximera effekten av din video:

Transkribering – Det innebär att ljud omvandlas till text, ord för ord, med hjälp av röst-till-tal-teknik och/eller mänskliga transkriberare. Tittaren kan se en skriftlig version av det som sägs på skärmen på videons originalspråk.

Undertextning och textning – Ger tittare möjlighet att se en skriftlig version av det som sägs på skärmen. Orden är dock på tittarens modersmål. Textning innehåller även ljudeffekter och visar vem som talar. Den gör videon mer tillgänglig för döva och personer med hörselnedsättning. Den är också till fördel för personer som inte har språket som modersmål och för dem som inte kan ha ljud på när de tittar på videor. Undertextning och textning bidrar till att öka antalet visningar. De bidrar också till att förbättra sökresultaten genom att tillhandahålla textfiler som sökmotorerna kan läsa.

Transkribering och undertextning är kostnadseffektiva lösningar som passar bra till videor som ska visas i sociala medier. Undertextning och textning lämpar sig för innehåll som måste uppfylla regulatoriska krav, till exempel kraven i Americans with Disabilities Act (ADA).

Röstpålägg och dubbning – Metoderna ger en ljudmässig totalupplevelse av videoinnehåll genom att tittarna kan höra ljudet på sitt eget modersmål. Ett röstpålägg eller en berättarröst räcker för att tillgodose grundläggande behov av multimedielokalisering. I dubbningstjänster anlitas flera röstskådespelare för att förmedla budskapet precis så som det var avsett. Metoden lämpar sig för innehåll med hög synlighet och flera röster.

Röstpålägg och dubbning är bra alternativ till videor med högt värde som kräver en bättre kundupplevelse.

Videoproduktion – Video kan skräddarsys utifrån dina behov och designkrav när du börjar från grunden. Om arbetet utförs med lokalisering i åtanke blir det enkelt och kostnadseffektivt att lokalisera det senare. Videoproduktion lämpar sig för innehåll med både låg och hög synlighet utifrån en rad variabler.

Företag med multimediekompetens, som Lionbridge, kan erbjuda heltäckande tjänster, bland annat banbrytande tjänster som virtuell verklighet (VR) och förstärkt verklighet (AR).

En man drar en kabinväska

Tips 3 – Investera i teknik

Samtidigt som resandet ökar, gör även rese,- hotell- och restaurangbranschens teknikbudgetar det.

Förutom trenden med virtuell verklighet (VR) går det också att skönja andra trender för reseteknik i rese-, hotell- och restaurangbranschen, enligt tidskriften Business Leader:

 • Mobilappar som tillväxtmotor
 • Vikten av omnichannel-plattformar
 • Automation, inklusive chattbotar på webbplatser
 • Mer intressanta webbplatser

Hänger du med i trenderna?

Så drar du nytta av tekniktrenden

Få ut mesta möjliga av tekniktrenderna genom att optimera dina flerspråkiga e-handelswebbplatser och leverera enastående globala digitala upplevelser.

Din webbplats måste vara snabb, mobilvänlig och säker för att möjliggöra optimal webbplatsprestanda och skörda frukterna av sökmotoroptimering (SEO) och sökmotormarknadsföring (SEM). Dessutom behöver rätt innehåll placeras på rätt marknad.

Om du har skapat brittiskt innehåll för Storbritannien, men sedan visar det på webbplatser som vänder sig till en amerikansk publik, har du geolokaliseringsproblem.

Även smärre klavertramp när det gäller ordval kan minska konsumenternas förtroende för ditt varumärke och leda till förlorade affärsmöjligheter. Till exempel förväntar sig en brittisk läsare att du använder ord som ”tube”, ”timetable” och ”holiday” i stället för ”subway”, ”schedule” och ”vacation”, som är rätt ord om du vänder dig till amerikaner.

Webbplatsoptimering och global geolokalisering är bara några av alla sätt du kan använda för att förbättra kundernas digitala upplevelser. Den viktigaste lärdomen är att ju mer information du samlar in om kundens engagemang, desto fler möjligheter får du att stärka det.

Hur kan Lionbridge hjälpa dig?

Lionbridge kan hjälpa dig att nå globala resenärer genom våra olika språktjänster för resebranschen.

Vi erbjuder till exempel:

Kontakta oss

Redo att få ditt varumärke att lyfta? Kontakta oss i dag för att få hjälp med alla dina översättnings- och språkbehov i resebranschen.

linkedin sharing button
 • #blog_posts
 • #travel_hospitality

Janette Mandell
FÖRFATTARE
Janette Mandell