VÄLJ SPRÅK:

Business person on computer

Fem viktiga skillnader mellan tolkning och översättning

Ta reda på skillnaden mellan de olika tjänsterna och se vilken som passar just ditt företag

För att lyckas globalt måste din globala verksamhet kommunicera med internationella målgrupper lika felfritt som ett lokalt företag. För att få ditt innehåll att nå ut på en marknads modersmål kan du behöva använda tolkningstjänster, översättnings- och lokaliseringstjänster – eller både och. Hur vet du vilka av dessa som du behöver?

Översättning vs tolkning: Hur skiljer de sig åt?

Det finns många skillnader mellan översättning och tolkning. Översättning utgår från skriftligt innehåll. Den ställer krav på stor noggrannhet och kan ta lång tid att framställa. Tolkning utgår från tal och levereras i nuet. Förståelse och kommunikation är här viktigare än ett helt perfekt uttryck. 

Den största skillnaden mellan tolkning och översättning är det medium som respektive tjänst använder sig av: Tolkar översätter tal, medan översättare översätter text. Översättare och tolkar behöver ha något olika färdigheter, men de delar djup kulturell och språklig förståelse, expertkunskaper om olika ämnen och förmågan att kommunicera tydligt. 

Det är vanligt att begreppen används synonymt, men det är viktigt att förstå skillnaderna mellan de här nära besläktade lingvistiska områdena när du väljer vilken tjänst du behöver.

Tolkning

Tolkning är en tjänst som sker här och nu. Den levereras live – antingen samtidigt som (simultantolkning) eller omedelbart efter (konsekutivtolkning) det som sägs – utan hjälp från manuskript, ordlistor eller annat referensmaterial. Professionella tolkar måste förmedla det som sägs på källspråket (det språk som ska översättas) i sitt sammanhang, bevara den ursprungliga innebörden men samtidigt använda andra idiom, vardagsuttryck och övriga kulturspecifika referenser på ett sätt som är begripligt för målgruppen. Tolkens enda hjälpmedel är tidigare erfarenhet, ett bra minne och snabba reflexer.

En tolk arbetar i projekt där översättningen sker direkt: konferenser och möten, läkarbesök, rättsliga förfaranden, direktsänd tv och teckentolkning.

Översättning

Den största skillnaden mellan tolkar och översättare är kanske att de flesta professionella översättare använder översättningsverktyg, så kallade CAT-verktyg, i sitt arbete. Det innebär att källinnehållet omvandlas till en filtyp som är lätt att arbeta med (vanligtvis RTF-format), att ett översättningsminne används så att allt som har översatts tidigare med verktyget kan översättas automatiskt och att det som saknas fylls i. När översättare arbetar sig igenom texten kan de använda språkliga riktlinjer för översättning för att säkerställa kvaliteten. Slutligen lämnar de över översättningen till en annan lingvist som korrekturläser texten och konverterar sedan tillbaka det skrivna dokumentet till det ursprungliga formatet.

Översättare arbetar med alla typer av information i skriven form: webbplatser, tryckta medier, undertexter, programvara och multimedia.

Vilken tjänst behöver jag?

Det är alltså stor skillnad mellan översättning och tolkning. Det finns sammanfattningsvis fem viktiga distinktioner att ta hänsyn till när man bestämmer vilken tjänst som passar bäst för ett projekt.

Fem viktiga skillnader mellan tolkning och översättning

1. Format

Tolkning behandlar tal i realtid, medan översättningstjänster utgår från text.

2. Leverans

Tolkning sker direkt på plats. Processen kan ske personligen eller via telefon eller video. Översättning kan däremot utföras långt efter att källtexten har skapats. Det ger översättarna tid att med hjälp av teknik och referensmaterial skapa korrekta översättningar av hög kvalitet.

3. Korrekthet

Tolkning kräver i allmänhet en lägre nivå av korrekthet än översättning. Tolkar vill självklart att resultatet ska vara perfekt, men det kan vara svårt när det måste ske direkt. Så en del av det som ursprungligen sägs kanske saknas på målspråket. Översättaren har återigen en tidsfördel och kan granska och redigera sin skrivna text så att den blir korrekt.

4. Riktning

Tolkar måste tala både källspråket och målspråket flytande, eftersom de måste kunna tala i båda riktningar samtidigt utan hjälp av något referensmaterial. Professionella översättare arbetar oftast i en riktning: till sitt eget modersmål.

5. Det abstrakta

Att förmedla metaforer, analogier och idiom så att de fungerar för målgruppen kan vara utmanande för både tolkar och översättare. Tolkar måste dessutom fånga upp tonfall, böjningar, röstkvalitet och andra unika element i det talade ordet och sedan uttrycka detta för målgruppen.

Nu vet du vad som skiljer översättning från tolkning. För att ta reda på vad som passar bäst för just dina översättningsbehov måste du göra en del ytterligare efterforskningar inom respektive område: Behöver du översätta tekniskt avancerat innehåll eller innehåll som berör ett snävt ämne? Inom sina respektive områden besitter tolkar och översättare i princip samma typ av kompetens. En leverantör av språktjänster kan hjälpa dig att hitta rätt person med rätt specialkunskaper för just ditt projekt. Läs mer om våra tjänster för översättning och tolkning och hur de kan hjälpa dig.

Behöver du översättning eller tolkning? Lär dig mer om Lionbridges innehållsanpassningstjänster i dag.

Ange företagets e-postadress.
Genom att markera rutan nedan godkänner du att få våra e-postmeddelanden med marknadsföring. Du får information om tankeledarskap, bästa praxis och marknadstrender i språktjänster från Lionbridge.

Om du vill avbryta prenumerationen, och veta hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.

linkedin sharing button
  • #interpretation
  • #blog_posts

Lionbridge
FÖRFATTARE
Lionbridge