VÄLJ SPRÅK:

Lionbridges bedömningsverktyg för maskinöversättning

Här presenterar vi vårt bedömningsverktyg som hjälper dig att välja den bästa maskinöversättningsmotorn för dina behov

Inledning

Maskinöversättning (MT) har funnits i många år, men på senare år har tekniken utvecklats exponentiellt. I takt med att företagen producerar en ständigt ökande mängd innehåll på olika språk har de börjat se maskinöversättning som en väg till utökad räckvidd i en alltmer globaliserad värld. 

Företag som vill använda maskinöversättning har fyra grundläggande strategier att utforska: 

Offentlig MT

Använda tjänster som Google eller Bing Translate. Dessa tjänster är tillgängliga för alla kostnadsfritt, men de saknar mer avancerade funktioner, som kundanpassning av terminologi, och data kan komma att återanvändas i andra tjänster. 

Lokal MT

Denna strategi kräver att företaget använder en maskinöversättningsserver i sina IT-miljöer. Det är väldigt säkert, men medför en betydande kostnad, är komplext att använda och hantera samt kräver löpande underhåll.

MT i molnet

Fungerar på ett liknande sätt som offentlig MT och finns i molnet, men skapar en egen instans för företaget. Alla data som delas med tjänsten skyddas och delas inte med någon utomstående. Den erbjuder tilläggsfunktioner för terminologi och andra fördelar, men kan resultera i en beroendeställning till leverantören och en inte helt optimal maskinöversättningskvalitet över flera språkkombinationer. 

Förstklassig MT

En enda plattform som ger möjlighet att hantera flera maskinöversättningsmotorer, erbjuder ett enkelt lager av terminologisk kundanpassning, ett lätthanterat gränssnitt och möjlighet att välja de bästa motorerna för olika språkkombinationer och innehållstyper. 

Oavsett vilken strategi de väljer kan det vara svårt att välja rätt motor utan korrekta data och kunskaper. Med över 20 års erfarenhet är Lionbridge expert på maskinöversättning och har samlat en stor mängd språk- och kvalitetsdata om maskinöversättningsteknik som kan vara till hjälp i valet av rätt motor. Den här webbsidan ger grundläggande information om maskinöversättningsmotorer för de vanligast förekommande språkkombinationerna för att hjälpa företag att göra det bästa valet för sitt innehåll. 

Vill du lära dig mer om olika typer av maskinöversättningstekniker? Läs vår blogg Machine Translation in Translation.

Lionbridges spårningsmetod för maskinöversättning

Lionbridge använder omvänt redigeringsavstånd som bedömningsmodell. Redigeringsavstånd är ett mått på skillnaden mellan översättningar mätt i det antal tecken (för asiatiska språk) eller ord (för västerländska språk) som behöver ändras under den manuella efterredigeringen. Ju högre värde desto bättre kvalitet.

Av de fyra maskinöversättningsmotorer vi utvärderade uppvisade Google och Bing NMT den bästa prestandan för olika språkkombinationer med allmänt innehåll. Men för vissa språkkombinationer fungerar mer specialiserade motorer bäst: DeepL har bäst prestanda för tyska och Amazon är bäst på att översätta kinesiska.

Bedömning av generell maskinöversättningsprestanda
Jämförelse av maskinöversättningsmotorer
Tid

Diagram 1: Jämförelse av genomsnittlig kvalitet hos de främsta maskinöversättningsmotorerna för tyska, ryska, spanska och kinesiska. 

Alla maskinöversättningsmotorer har olika prestanda beroende på en rad olika faktorer, som kvaliteten på källinnehållet, källspråk och målspråk, ämnet samt om maskinöversättningsmotorn är tränad. I en generell kvalitetsjämförelse från januari 2021 var Google NMT fortfarande ledande inom långsiktig prestanda för alla språk. Bing och Amazon är MT-motorerna med störst variation i kvalitet under de senaste 12 månaderna, med signifikanta kvalitetstoppar.

Efter språkparskvalitet
Välj mellan tyska, spanska, ryska eller kinesiska i rullgardinsmenyn
Tid

Diagram 2: Jämförelse av genomsnittlig kvalitet hos de främsta maskinöversättningsmotorerna för specifika språkkombinationer.

Vissa maskinöversättningsmotorer utmärker sig särskilt inom vissa språkkombinationer. När man tittar på långsiktiga data för språkkvalitet är DeepL den bästa MT-motorn för tyska, medan Amazon ligger i täten för kinesiska. Google är ledande för de flesta andra stora språk, tätt följt av Bing. 

Prestanda efter ämnesområde
Välj ett ämnesområde i rullgardinsmenyn
Tid

Diagram 3: Jämförelse av genomsnittlig kvalitet hos de främsta maskinöversättningsmotorerna för specifika områden.

Våra undersökningar har visat att inom fordons- och maskinteknikbranschen hade den otränade MT-motorn DeepL genomgående bäst resultat för mest utvärderade språken. Amazon visade sig vara det bästa valet för e-handel och detaljhandel. Neurala maskinöversättningsmotorer kan också läras upp inom språkbruk för en särskild bransch, vilket ytterligare skulle förbättra kvaliteten. 

Om du vill ta del av fler insikter och framtidstrender gällande maskinöversättning kan du läsa vårt blogginlägg Språkteknologins framtid  – Maskinöversättningens framtid.

Ansvarsfriskrivning

  1. Maskinöversättningsmotorerna i den här rapporten utvärderas varje månad av Lionbridge.
  2. De data som tillhandahålls är avsedda som illustration och varje fall bör behandlas och utvärderas individuellt.
  3. Den här rapporten är framtagen baserat på förvalda källdata från Lionbridges maskinöversättningsteam. Varje gång skickas samma källdata till varje maskinöversättningsmotor och språkkombination, vilket gör det möjligt att jämföra översättningsmotorerna.
  4. Inga kunddata har använts i framtagandet av den här rapporten.

Kontakta oss