VÄLJ SPRÅK:

Grunderna i att bli global: Skapa en lokaliseringsstrategi

Del 8 i vår serie om att bli global

Detta är den åttonde delen av tio i bloggserien om att ”bli global”. Under de kommande tio veckorna kommer vi att dela med oss av tips och knep som vi har samlat på oss under 20 år i branschen. Idag går vi igenom hur man ska tänka när man skapar en lokaliseringsstrategi.

 

I del åtta svarar vi på era frågor om planering av lokalisering:

  • Varför ska vi lägga tid på analyser?

  • Vilka analyser är viktigast för lokaliseringen?

Vikten av analyser

Analyser är ovärderliga för dem som vill skapa en lokaliseringsstrategi.  Det är knappast någon nyhet att globala företag inte byggs upp över en natt. Vår tids globala storföretag började en gång i liten skala. För att bli framgångsrik globalt måste man jobba målinriktat i varje steg.

Ta inte hela världen på en gång utan börja i mindre skala. Börja till exempel i ett grannland. För amerikanska företag passar Kanada bra som första anhalt i globaliseringsarbetet. Men även marknader som verkar välbekanta kan innebära utmaningar vid lokaliseringen. För Kanadas del är det språkliga landskapet mycket komplext. Både engelska och franska är officiella språk i landet och dessutom med landsspecifika dialekter.

Uppgift 1: Hur ska globaliseringen se ut i ert företag?

Även om språket är viktigt är det bara den första av tre viktiga delar som måste analyseras av företag som utforskar en ny marknad. Tonfallet och valet av digitala medier är också viktigt, vilket står i fokus i uppgift 1: Hur ska globaliseringen se ut i ert företag? Har ert företag ett varumärke som är enhetligt över hela världen? Eller behöver ert budskap nå ut på mer lokal nivå?

Att prioritera global enhetlighet innebär att man följer ursprungligt innehåll och ordval. Det är viktigt för företag med breda målsättningar om att göra produkter tillgängliga med största möjliga globala räckvidd. Det finns fler än 7 000 språk i världen, och inget företag har resurser att lokalisera med översättning till alla språk.

Att arbeta för lokal relevans innebär att innehållet anpassas till den specifika marknadens normer. Denna strategi är praktisk i specifika regioner – till exempel Latinamerika, där varje land har sin egen spanska dialekt. Om du vill att produkten ska nå ut i dessa språkligt varierade samhällen måste du välja rätt dialekt.

Uppgift 2: Hur påverkar kulturer arbetet med lokaliseringen?

Lokalisering handlar inte bara om översättning. Lokaliseringen kombinerar aspekter som tonfall, bildspråk och ämnesområden. Varje gång vi börjar med ett nytt projekt på Lionbridge tittar vi på samspelet mellan språk och kultur. Tänk dig att du är en spelutvecklare i USA som expanderar globalt. En slogan som ”America, Get Your Game On” måste lokaliseras på flera sätt. Först och främst måste ”America” ersättas av mållandet. Sedan måste du fundera på om tonfallet är lämpligt. Kanske är det för direkt? Och är ämnet passande?

Uppgift 3: Vilket digitalt medium är lämpligt?

När du har fastställt rätt språk och tonfall ska du tänka på målgruppen. Hur föredrar gruppen att komma åt digitalt innehåll? Olika demografiska grupper använder olika onlineverktyg.

Vi kan ta Asien som exempel. Enligt webbplatsen eMarketer, använder 90 % av Thailands användare internet via mobilenheter. I det här fallet ska ni lokalisera för en mobil plattform genom att anpassa innehållet så att det fungerar och ser likadant ut som på en dator eller surfplatta.

Nästa vecka kommer en ny del av Grunderna i att bli global: ett quiz där du kan testa dina kunskaper som global entreprenör. Plugga till testet dagen innan med hjälp av lektion 1 här.

 

Få fler tips genom att ladda ned vårt faktablad om grunderna i att bli global

Del 1: Grunderna i att bli global: Vad innebär det att ”bli global”?

Del 2: Grunderna i att bli global: En webbplats räcker inte

Del 3: Grunderna i att bli global: Ordlista

Del 4: Grunderna i att bli global: Vart är det ni vill komma?

Del 5: Grunderna i att bli global: Hur din konkurrent kan bli din bästa resurs

Del 6: Grunderna i att bli global: Optimera din SEO-strategi

Del 7: Grunderna i att bli global: Vad är en lokaliseringsstrategi (och när behövs den)?

Del 10: Grunderna i att bli global: Tio viktiga tips att tänka på

linkedin sharing button
  • #blog_posts
  • #translation_localization

Sophia Eakins
FÖRFATTARE
Sophia Eakins