VÄLJ SPRÅK:

Grunderna i att bli global: Hur din konkurrent kan bli din bästa resurs

Del 5 i vår serie om att bli global

av Sophia Eakins

 

Detta är den femte delen av tio i bloggserien om att ”bli global”. Under de kommande tio veckorna kommer vi att dela med oss av tips och knep som vi har samlat på oss under 20 år i branschen. I dag: Vad du kan lära dig från andra företag som tänker bli globala eller är globala.

Knyt skorna och ställ dig på startlinjen. Gör dig redo att möta kunder på världens alla marknader. Du har säkrat din plats på den globala marknaden (oavsett om det är avsiktligt eller inte). Men innan du sticker iväg bör du ta en ordentligt titt på dina konkurrenter. Det finns fler deltagare i den här tävlingen. Ditt företag är ett bland tusentals som siktar på den globala guldmedaljen. Det innebär mer konkurrens. Men mer konkurrens innebär också att det finns fler företag att lära sig från. En viktig del i din globaliseringsstrategi bör vara att regelbundet göra ordentliga talanganalyser. Du bör till och med, eller kanske särskilt, fundera över om talangerna finns hos dina konkurrenter.

För att ge dig ett litet försprång har vi sammanställt några tips på hur du kan utnyttja det som dina medtävlare har uppnått före dig.

Titta framåt


Vem är det som leder klungan på just din marknad? Vad är det för affärsstrategi som gör det företaget till en framgångsrik global konkurrent? Du behöver inte börja med två tomma händer, utan tänk smart och utnyttja andra företags framgångar till din fördel.

 

Analysera hur dina konkurrenter kommunicerar med sin målgrupp. Identifiera vilket språk och vilken ton konkurrenterna använder i sin kommunikation, vilka deras primära marknadskanaler är och vilken typ av innehåll de skapar för att marknadsföra sina produkter och tjänster.

Exempel: Anta att du vill expandera till en marknad i Sydostasien. Ett första steg i en effektiv konkurrentanalys är att hitta ett globalt företag som redan har lyckats på den marknaden – och förstå varför.

Google har identifierat att människor i Sydostasien tillbringar mer tid per dag med sina telefoner än människor i andra regioner i världen. Med den här informationen kunde Google anpassa sin strategi utifrån begreppet ”mobilen först”.

Vad kan Google lära sig av detta? Två saker: För det första att det finns en kultur i Sydostasien där man föredrar mobila upplevelser. För det andra, och mer generellt, att företagen måste tänka längre än vilket budskap de försöker sprida. Ett riktigt globalt genomslag får man genom en kombination av rätt innehåll och att det levereras i rätt medium.

Fyll (eller undvik) luckorna


När du undersöker vad andra företag gör på en viss marknad får du inte missa vad det är de inte gör.

 

Du kanske har identifierat en lucka på marknaden där du planerar att expandera. Det kan betyda lite olika saker:


  1. Det finns en anledning till att den marknaden inte är exploaterad. Konsumenterna kanske är ytterst lojala mot lokala företag, och därför har utländska företag inte lyckats där.

  2. Dina produkter eller tjänster kanske inte har den kvalitet som passar kulturen på målmarknaden.

  3. Detta är en oslipad diamant. Om du har hittat en affärsmöjlighet som andra stora konkurrenter har missat har du ett ypperligt tillfälle att fylla den luckan och inta en ledande position.

Titta nu bakåt


Visst kan du lära dig en massa från dina starkare konkurrenter, men du får inte räkna bort dem som inte har lyckats. Vilka är dessa aktörer? Varför misslyckades de?

 

Du kan lära dig mycket från andra företags tidigare misstag. Lanserade de en produkt utan att göra en korrekt analys av vad kunderna på den marknaden behövde eller ville ha? Var deras webbplats dåligt lokaliserad och därför oanvändbar – eller ännu värre – upplevdes som stötande av deras potentiella kunder? Genomförde de marknadsföringskampanjer i ett medium som målkunderna inte använde?

En fördel med att delta i den globala konkurrensen är att det finns både kunskap och erfarenhet från andra företag nära till hands. Du kan lära dig av de misstag som andra tidigare har gjort, så att du kan undvika dem i framtiden.

Det är ett maraton, inte ett sprintlopp


Vägen mot globalisering är lång och besvärlig. Alla idrottsutövare vet att all träning och alla förberedelser är minst lika viktiga som själva loppet. I del 1–5 i vår serie ”Bli global” har vi lagt grunden åt dig i din strävan att bli global. Nästa vecka kommer vi att gå igenom ett annat viktigt område i din globaliseringsstrategi: Flerspråkig sökmotoroptimering för flera marknader.

 

Är du beredd? Klara, färdiga, gå – mot en global marknad.

Har du missat tidigare delar i serien Bli global? Du hittar dem här:

Få fler tips genom att ladda ned vårt faktablad om grunderna i att bli global

Del 1: Grunderna i att bli global: Vad innebär det att ”bli global”?

Del 2: Grunderna i att bli global: En webbplats räcker inte

Del 3: Grunderna i att bli global: Ordlista

Del 4: Grunderna i att bli global: Vart är det ni vill komma?

Del 6: Grunderna i att bli global: Optimera din SEO-strategi

Del 7: Grunderna i att bli global: Vad är en lokaliseringsstrategi (och när behövs den)?

Del 8: Grunderna i att bli global: Skapa en lokaliseringsstrategi

Del 10: Grunderna i att bli global: Tio viktiga tips att tänka på

linkedin sharing button
  • #blog_posts
  • #translation_localization

Lionbridge
FÖRFATTARE
Lionbridge