VÄLJ SPRÅK:

Grunderna i att bli global: Vad innebär det att ”bli global”?

Del 1 i vår serie om att bli global

Detta är den första av 10 delar i bloggserien om att ”bli global”. De kommande 10 veckorna kommer vi dela med oss av tips och knep som vi samlat på oss under 20 år i branschen. Först ut: vad innebär det egentligen att ”bli global”?

 

av  Sophia Eakins

I dag pratar alla om att ”bli global”. Tanken med globalisering – att implementera affärsmetoder som låter dig kommunicera mer effektivt med kunder och partner över hela världen – har vi arbetat med i många år.

Förr såg framåtsträvande företag globaliseringen som ett verktyg för att ta sig in på en eller flera internationella marknader. Men under åren har innebörden i uttrycket ”bli global” förändrats. Att ”bli global” är inte längre bara en rekommendation, som det var från början. Nu har det blivit en absolut nödvändighet.

En teknikfokuserad och föränderlig marknad


Vad fick företag att börja tänka mer proaktivt om internationell inriktning och förberedelser för expansion? Ett enkelt svar: ny teknik. Snabba tekniska förbättringar och innovationer har breddat både yrkesmässiga och sociala nätverk i en oöverträffad takt och över alla gränser. Ett resultat av det är att det har blivit enklare för varje år att nå ut till en global målgrupp. Men det gör det också mycket svårare att undvika globala målgrupper.

 

Lite siffror: Enligt McKinsey: ”dataflöden över gränserna ökar i en takt som närmar sig 50 gånger mer än det senaste decenniets. Nästan en miljard användare av sociala nätverk har åtminstone en utländsk kontakt, 2,5 miljarder människor har e-postkonton och 200 miljarder e-postmeddelanden skickas varje dag. Ungefär 250 miljoner människor bor för närvarande utanför sina hemländer, och mer än 350 miljoner människor köper produkter över gränserna.”

Så om vi tittar närmare på de här siffrorna. Det viktigaste är att ett exponentiellt antal människor världen över ansluter till internet. Det leder i sin tur till att de får kontakt med andra människor. På samma sätt leder den ökade uppkopplingen till att helt skilda grupper världen över kan få kontakt med olika företag och köpa deras produkter. Både enskilda personer och företag publicerar digitalt innehåll som målgrupper överallt på jorden kan komma åt omedelbart via pekskärmen de har i handen. Och med en knapptryckning har innehållsskaparen ramlat rakt ned på den globala scenen.

En ledande roll på den globala scenen


En förvarning till alla innehållsskapare: den ”globala” scen ni har landat på är oändligt stor och lika tätbefolkad som namnet antyder. Kan vi säga att vi har ”blivit globala” så som vi definierar det 2019 genom att bara ta plats på scenen? En del svarar ja och menar att alla företag som på något sätt interagerar – oavsett kapacitet – med en global marknad är en globaliserad verksamhet. Andra menar att definitionen av globalisering har utvecklats tillsammans med världen omkring, och kräver meningsfull interaktion. Alltså: hur kan företag se till att de spelar en ledande roll på den globala scenen?

 

Skillnaden mellan de företag som inte har lyckats och de som har blivit globala kan sammanfattas med ett enda ord: avsiktlighet. Kort sagt: ett framgångsrikt företag måste ta ett genomtänkt och medvetet steg för att förstå alla de nyanser och detaljer som kontakten med en skiftande, flerspråkig och internationell marknad innebär. Det innebär att ta till sig tre viktiga förmågor: ett globalt tankesätt, globalt entreprenörskap och globalt medborgarskap.

Ett globalt tankesätt


Först och främst, att bli global innebär att ta till sig ett globalt tankesätt. Innan du kan vända dig till en global målgrupp måste du anpassa din strategi efter den. Hur ser din plan ut för att genomföra det? Vet du det?

Globalt entreprenörskap


Använd ditt globala tankesätt och var globalt smart i din strategi. Tänk ut nya sätt du kan skapa värde för din globala målgrupp samtidigt som du skapar värde för ditt företag. Se dig själv som en global entreprenör, och var kreativ när du skapar värde för dig själv och dina nya kunder.

Globalt medborgarskap


Till sist – och kanske viktigast – bli avsiktligt global genom att bli en äkta global medborgare. ”Globalt medborgarskap” är ett populärt uttryck i dag. Överallt öppnas nya dörrar och byggs broar som skapar kontakt mellan människor i hela världen. Det ger oss ett nytt ansvar att kommunicera med kulturer och samhällen vi inte är bekanta med på ett genomtänkt och respektfullt sätt. Genom att se den mångfald, komplexitet och de möjliga utmaningarna med att rikta sig mot nya flerspråkiga marknader med många kulturer, kan företag visa sin ambition att vara verkligt aktiva, avsiktliga medborgare på den globala marknaden.

 

Så hur blir man global 2019? Hur kan du interagera med nya marknader för att synas och göra dig hörd? Vare sig du tycker om det eller inte är detta frågor varje modern verksamhet behöver fundera över.

Att bli global kan kännas överväldigande, men så behöver det inte vara. På Lionbridge har vi hjälpt andra företag att bli globala i mer än 20 år. I den här serien i 10 delar beskriver vi våra erfarenheter av hur man ”blir global”. Vad betyder det, hur gör man det och när ska man be om hjälp?

I nästa del: ”OK, du har en webbplats. Är du ett globalt företag bara för det?” Till dess, hör av dig om du känner dig redo att påbörja resan mot globalisering i dag.

Få fler tips genom att ladda ned vårt faktablad om grunderna i att bli global

Del 2: Grunderna i att bli global: En webbplats räcker inte

Del 3: Grunderna i att bli global: Ordlista

Del 4: Grunderna i att bli global: Vart är det ni vill komma?

Del 5: Grunderna i att bli global: Hur din konkurrent kan bli din bästa resurs

Del 6: Grunderna i att bli global: Optimera din SEO-strategi

Del 7: Grunderna i att bli global: Vad är en lokaliseringsstrategi (och när behövs den)?

Del 8: Grunderna i att bli global: Skapa en lokaliseringsstrategi

Del 10: Grunderna i att bli global: Tio viktiga tips att tänka på

linkedin sharing button
  • #blog_posts
  • #translation_localization

Lionbridge
FÖRFATTARE
Lionbridge