VÄLJ SPRÅK:

Grunderna i att bli global: Ordlista

Del 3 i vår serie om att bli global

Detta är den tredje delen av tio i bloggserien om att ”bli global”. De kommande 10 veckorna kommer vi att dela med oss av tips och knep som vi samlat på oss under 20 år i branschen. I dag tar vi upp de definitioner du behöver känna till: ordlistan för globala företag.

 

I princip alla företag talar i dag om att ”bli globala”. Under de senaste veckorna har vi gett oss i kast med bloggserien Grunderna i att bli global.

Om du har hängt med har du fått lära dig vad bli global verkligen betyder. Du har också fått lära dig att det krävs en genomtänkt strategi för bli global på ett effektivt sätt.

Vill du fortsätta? Den här veckan tar vi en titt på de viktigaste termerna du behöver känna till innan du sätter igång. Vi stöter ofta på dessa termer under bloggserien. Läs vidare om ordlistan för globala företag.

Globalisering


Globalisering är den formella termen för att “bli global”. Den inbegriper all affärsverksamhet med internationell omfattning.

 

En fullständig globaliseringsprocess omfattar många steg – från att ta reda på regelverket för näringslivet på målmarknaden till att skapa en infrastruktur som gör att den globala strategin kan förverkligas.

Global marknadsföring: ett viktigt steg


Global marknadsföring, där produkter positioneras utifrån behovet på olika lokala marknader, är en viktig del i globaliseringsprocessen.

 

I korthet omfattar global marknadsföring följande:


 • Undersöka preferenser och förväntningar på målmarknaderna

 • Anpassa produkterbjudanden utifrån lokala smakpreferenser och förväntningar

 • Ta fram strategier för sociala medier som tilltalar olika kulturella målgrupper

 • Publicera marknadsföringsmaterial på lokala språk

 • ... och mycket mer.

 

Globalt medvetande/globalt medborgarskap


Alla marknadsförare vet att du bara kan lyckas om du känner din målgrupp. Den här sanningen blir ännu tydligare när ni inleder er globalisering. Geopolitiska, tekniska och till och med meteorologiska trender börjar påverka värdekedjan så snart ni passerat landets gränser.

 

För att kunna hantera dessa komplexa och ofta outgrundliga system måste du betrakta dig själv och ditt företag som globala medborgare. Det räcker inte med att förstå det egna samhället och vilken roll företaget spelar i det. I stället måste ni hänsyn till resten av världen, hur ni påverkar den och hur den påverkar er.

Med andra ord: ni måste utveckla ett globalt medvetande, en förståelse för de nationella, internationella och naturliga system som påverkar ert företag. När du blir globalt medveten börjar du också inse hur dessa system påverkar alla aspekter av er verksamhet och era intressentgrupper. Och du får lära dig att fatta beslut som utgår från denna medvetenhet.

Med globalt medvetande och en känsla för globalt medborgarskap kan du placera ert företag på den internationella scenen.

Internationalisering


Internationalisering är en av flera sammanlänkade processer som består av företagets insatser att bli globalt. Branschproffs brukar benämna dessa processer GILT, som är en akronym för:


 • Globalisering

 • Internationalisering

 • Lokalisering

 • Translation (översättning)


Mer information om var och en av dessa processer finns i våra tidigare inlägg i ämnet.

 

Internationalisering, som ibland förkortas till i18n, är den första underprocessen till globalisering. Detta handlar om att designa och positionera produkter så att de lätt kan anpassas till flera marknader och språk.

När ni internationaliserar måste ni framför allt tänka på vilka marknader ni planerar att gå in på redan när ni utvecklar produkten. Sikta på att göra källmaterialet så universellt som möjligt. Det innebär bland annat att:


 • Undvika kulturellt specifika referenser och uppfattningar

 • Säkerställa att all kodning kan anpassas för olika alfabet och läsriktningar

 • Utforma formulär som kan användas för olika valutor och språk


Med andra ord: En bra internationalisering minskar kostnaderna och den tid som behövs för att lokalisera produkten eller tjänsten för varje ny marknad.

Lokalisering


Som du förmodligen redan vet är lokalisering den process som gör att en produkt eller ett budskap slår an rätt ton hos en viss kultur – som om produkten skapats där redan från början. Lokaliseringen tar vid efter internationaliseringen.

 

Vid lokalisering måste du hitta och ta hänsyn till alla faktorer som gör ett budskap relevant och förståeligt för en viss kultur. Dessa omfattar:


 • Telefonnummer, adresser, datum och måttenheter

 • Valuta

 • Interpunktion och textriktning (vänster till höger, höger till vänster eller lodrätt)

 • Kulturella symboler (stoppskyltar, bockmarkeringar, färgassociationer med mera)

 

Exempel på lokalisering


Dunkin' Donuts och Domino's Pizza har båda fört ut ett grundläggande matkoncept på en internationell marknad och gjort det tilltalande för människor från olika matkulturer. Exempel: I Kina säljer Dunkin' Donuts munkar med rousong (fläskstrimlor) och sjögräs. På Domino's i Asien kan man beställa en enkel pizza – bröd, tomatsås och ost – toppad med skaldjur. Curry är en populär topping i Indien. Båda varumärkena använder ingredienser som är vanligt förekommande på de lokala marknaderna, vilket i sin tur gör deras produkter ännu mer tilltalande. Båda anpassar sin meny så att den tilltalar de lokala kundernas smaklökar.

Översättning och tolkning


Båda dessa termer handlar om underprocesser till lokalisering. Översättning handlar om att omvandla skriven text till ett annat språk. Tolkning handlar om samma sak, men i talat format och i realtid.

 

Översättning sker bara en gång per språk för ett visst innehåll, så där behövs bara insatser från en enskild person eller ett översättningsteam. För tolkning däremot krävs det att företaget har personal eller konsulter till hands som talar målspråket. När de som talar med varandra på två olika språk finns på två olika platser, kan tolkningen ske genom telefontolkning (OPI).

Leverantör av språktjänster


Översättare och tolkar arbetar ofta för en leverantör av språktjänster, även kallat LSP. Det är en organisation som tillgodoser språkbehoven hos ett globaliserat företag. Dessa organisationer erbjuder olika typer av tjänster inom språk och översättning. Till exempel:


 • Översättning

 • Tolkning

 • Lokalisering

 • Marknadstestning

 • Skapande av innehåll


LSP:er kan använda enspråkiga eller flerspråkiga leverantörer, vilket innebär att deras medarbetare arbetar med en språkkombination eller många. De kan dessutom erbjuda tjänster som utförs av fysiska personer eller maskinöversättning för vissa delar av processen.

Flerspråkig sökmotoroptimering (SEO)


Du har förmodligen redan stött på termen SEO, eller sökmotoroptimering. Det är processen där du optimerar webbplatsen så att den hamnar högt upp i träfflistan när användarna söker med hjälp av en sökmotor som Google. Flerspråkig SEO är samma sak, men för flera språk och platser.

 

SEO är tillräckligt komplicerat på ett språk och att göra det på flera språk blir ännu krångligare. I ett senare inlägg kommer vi hjälpa dig att optimera din webbplats för varje språk, för varje sökmotor och för alla platser där du vill vara.

Ett ord på vägen


Om du känner till vad dessa termer betyder är det lättare att delta i globaliseringsdiskussionen som nu håller på att förändra affärsvärlden. Men det räcker inte med att känna till uttrycken. Du måste också hålla koll på vad som händer i branschen och de bästa metoderna, och tillämpa vad du lärt dig i ditt arbete.

 

Kom igång i dag – världen väntar på dig!

Få fler tips genom att ladda ned vårt faktablad om grunderna i att bli global

Del 1: Grunderna i att bli global: Vad innebär det att ”bli global”?

Del 2: Grunderna i att bli global: En webbplats räcker inte

Del 4: Grunderna i att bli global: Vart är det ni vill komma?

Del 5: Grunderna i att bli global: Hur din konkurrent kan bli din bästa resurs

Del 6: Grunderna i att bli global: Optimera din SEO-strategi

Del 7: Grunderna i att bli global: Vad är en lokaliseringsstrategi (och när behövs den)?

Del 8: Grunderna i att bli global: Skapa en lokaliseringsstrategi

Del 10: Grunderna i att bli global: Tio viktiga tips att tänka på

linkedin sharing button
 • #blog_posts
 • #whitepaper
 • #translation_localization

Lionbridge
FÖRFATTARE
Lionbridge