Juridiske løsninger

Juridisk dokumentation bliver stadigt mere kompleks, og globale advokatvirksomheder og juridiske afdelinger oplever derfor, at behovet for juridisk oversættelse er støt stigende. Lionbridge hjælper dig, hvis din virksomhed har behov for professionel oversættelse af juridisk dokumentation til flere sprog.

Vi håndterer dit behov for oversættelse af juridisk dokumentation

Den internationale handel har sat gang i behovet for specialiserede juridiske oversættelser i forbindelse med f.eks. patenter, kontrakter og dokumentation til retssager. Kompleksiteten i dokumentationen gør det nødvendigt, at virksomhederne har adgang til ressourcer med relevant sproglig kompetence og juridisk erfaring. 

Lionbridge tilbyder en lang række løsninger til virksomheder med behov for juridisk oversættelse. Vi har leveret juridisk oversættelse til mere end 700 organisationer, herunder advokatvirksomheder, finansielle institutioner, lægemiddelvirksomheder, teknologivirksomheder og udstyrsproducenter. 

Geotext Translation, som er en division under Lionbridge, tilbyder dig samlede løsninger inden for juridisk oversættelse af bl.a.: 

  • Retstvister og juridiske undersøgelser 
  • Voldgift 
  • Fusioner og opkøb af virksomheder 
  • Ansættelsesforhold 
  • Overholdelse af myndighedskrav 

Lionbridges selvbetjeningsportal onDemand giver ligeledes mulighed for at få leveret oversættelser af mere standardiseret karakter.

Vi har erfaring fra store og meget komplicerede juridiske sager og tilbyder oversættelse og juridisk rådgivning inden for alle juridiske emner og sektorer.

Få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe